הכנת ציצית קודם תפילת שחרית

שאלה

האם מותר להכין ציצית לפני תפילת שחרית?

תשובה

מותר להטיל ציצית בבגדו קודם תפילה. אבל אם בגלל זה ידחה את התפילה או יתפלל תפילה שלא בזמנה יטיל אחר התפילה מפני שבימינו אנו נוטלים בגד מיוחד לשם ציצית ומחייבים עצמנו במצות ציצית ולא הולכים בבגדים בעל ארבע כנפות. 

הרב יעקב אפשטיין | ו' אדר תשע"ו 9:57