הנאה ממלאכת ישראל בשבת

שאלה

האם מותר לאכול עגבניות שיהודי וגם גוי שתל והשקה אותם בשבת והאם מותר למכור עגבניות אלו ליהודי אחר?

תשובה

מותר. אינך יודע בודאות שעגבניות אלו הושקו על ידי ישראל בשבת ואינך יודע אם רוב גידולן היה על ידי חילול שבת.  

הרב יעקב אפשטיין | א' אדר תש"פ 9:05