טלטול מכשירים חשמליים בשבת

שאלה

לכבוד הרב - שלום וברכה! אחדש"ת ברצוני לשאול לגבי טלטול מכשירים חשמליים שיש בהם חוט להט, ולכן נחשבים למוקצה מחמת גופו ולא רק לכלי שמלאכתו לאיסור. ראיתי בספרו של הרב אופיר מלכה שליט"א שאומר שזה דווקא בחוטי להט מתאדמים, שרק אז דמי לשלהבת (ולכן מתיר לטלטל לצורך גופו ומקומו מיחם חשמלי במצב שבת וכן רדיאטור, משום שגופי החימום שבהם לא מתאדמים - "הליכות שבת עמ' קיב), ואולי זו גם כוונת השש"כ כ, טו שמדבר על "חוט חשמל לוהט", וגם מתיר לטלטל רדיאטור לצורך גו"מ. מאידך, בפניני הלכה לא חילק בכך, ובהערה באורחות שבת משמע שזו גם הייתה דעתו של הרב שמואל אוירבך, להחמיר בכל מכשיר שיש בו חוט להט, גם אם אינו מתאדם. ברצוני לדעת מהי ההלכה המקובלת בעניין בחוטי להט שאינם "לוהטים ומתאדמים"? בברכה, אמנון פרנקל

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


אני שמעתי מהגר"מ אליהו זצ"ל שאמר שלא לטלטל אפילו כשאין חוטי להט, ומאידך שמעתי מהרב שלמה מן ההר זצ"ל שאפשר לטלטל מנורה עם חוטי להט כיוון שאין קרוב וריחוק של האש, ולצורך אפשר להקל. עולה שזו שאלה שאין בה הכרעה הלכתית ונראה פשוט שבדברים שאין בהם חוט להט יש להקל (כגון: מאוורר וכדו') אבל בדברים שיש חוט להט יש להמנע מלטלטל, ובודאי שרדיאטורים וכדו' יש להמנע בגלל בעיות של בישול. 

נראה שיש כאן גם דיון שהוא לא רק הלכתי אלא כיצד תראה השבת אם יעבירו ממקום למקום תנורים ומנורות שזה יכול להוריד את כל קדושת השבת, על כן נראה שיש להמנע מכל טלטול של מכשיר שיש בו חוט להט. אבל בצורך גדול אפשר להקל. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ו אדר ב תשע"ט 23:13