מעשר כספים בעסק

שאלה

קיבלתי סכום כסף מאבי לפני כשנתיים, לרכישת חלק מהעסק שלי , מהשותף השני. מדובר בחברה ולא בעוסק מורשה, כך שמידי חודש אני מוציא משכורת ומכיוון שביצעתי רכישת עסק , החברה כביכול חייבת לי כסף ולכן אני יכול למשוך בנוסף לשכר, גם כסף החזר הלוואה, דבר שהתחלתי לבצע רק מהשנה, בשווי סכום קניית העסק. מכיוון שרכישת העסק היתה בשלבים, הסכומים גם לא מקבילים. אסביר : רכשנו את העסק בסכום של 454,000 ש"ח, חצי כל אחד (227,000 ש"ח כל אחד), לאחר מספר שנים קיבלתי מאבי סכום של 325,000 ש"ח בכדי לרכוש מהשותף את החצי שלו. מכיוון שהעסק היה רשום עליי, עלות העסק לא עלתה, זאת אומרת מבחינת ההלוואה שהעסק חייב לי מדובר ב 354,000 ש"ח (100,000 ש"ח לא חושבו כהלוואת בעלים). בעצם בהשקעת העסק שמתי 552,000 ש"ח ואקבל החזר מהחברה על סך כ354,000 ש"ח + ריביות בסדר גודל קטן (אלפים בודדים). שאלתי היא , ממה אני צריך להוציא מעשר (אם בכלל) , להוציא מהשכר עם התלוש שאני מקבל שממנו אני מעשר. האם מהסכום שקיבלתי מאבי ? או שמא לא, מכיוון שמדובר בכסף שניתן לרכישת עסק האם מהסכום שאני מושך חזרה מהחברה, כהחזר הלוואת בעלים ? במידה ואני צריך להוציא מהחזר ההלוואה, האם צריך לחשב את זה שרכישת העסק היתה מעל ההחזר שאני מקבל ומהסכום הזה איני צריך לעשר ? זאת אומרת איני מקבל כ198,000 ש"ח החזר הלוואה , שזה ההפרש בין הסכום שהחברה חייבת לי לבין הסכום שהשקעתי בה. תודה רבה

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


א. השכר שאתה מקבל בודאי שיש לתת מעשר כספים, כדין כל פועל שמקבל שכר. 

ב. הכסף שאביך העביר לך, אם הוא העביר זאת כמתנה היה צריך להפריש כדין כל מתנת כספים שהיא חייבת במעשר כספים, ועיין ט"ז (ססי' שלא ס"ק לב) שהאריך לחייב אפילו בנדוניא וכן יש לתת מירושה או מכסף שבא כמתנה, אפילו שאביך נתן כסף זה לצורך קניית עסק עדיין יש על כך שם כספי מתנה שיש לתת מהם מעש"כ.   אולם אם הכסף ניתן מאביך כהלוואה בלבד אין צורך לתת מעשר כספים שהרי אין זה כסף שהועבר אליך (מהמכתב נראה שהכסף ניתן כמתנה מאביך ולא כהלוואה). העולה מכאן שכל כספי  הלוואה (אם זה ניתן לך, ולא חוזר לאביך) יש צורך להפריש מהם מעש"כ. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ה תשרי תשע"ט 17:07