סוכה חצויה

שאלה

באתר נמצאת תשובה של הרב על קורה מעל סוכה. א.אשמח לקרוא את המאמר שלך בנושא כמו שכתבת בגוף התשובה. ב. היה נראה לעניות דעתי לחלק בין דני פסול סכך (סימן תרל"ב) שרק כאשר הפוסל של סכך פסול או אויר כחלק ממבנה הסוכה פוסל את הסוכה לחלקה לשני חלקים כאשר הפסול חוצה את הסוכה לאורכה או רוחבה בשיעור הנדרש או דופן עקומה תהיה דווקא באופן שהיא כחלק ממבנה הסוכה ולא כמרפסת מעליה יש לזה נפקא מינא לקולא ( כגון שאם דופן אחת מהסוכה נמצאת תחת המרפסת אע"פ ששיעור משך המרפסת מעל הסוכה הוא מעל ד אמות איננו פוסל את דופן הסוכה ובין לחומרא לדעת מי משתיר לשבת מתחת לדופן כאשר המרפסת היא פחות מד אמות יהיה אסור לשבת תחתיה( מעיין זה מובא בפסקי תשובות סימן תרל"ב לגבי מרפסת מעל סוכה בשם השדה חמד להחמיר במרפסת מעל סןכה ולפי דברינו הוא באמת החמיר בתרתי שהסכך פסול ועוד הוא מוריד את הדופן עד כדי כך שאין פתרון אלא למלאות את הסכך עד למרפסת כדי לצרף את המרפסת כדופן עקומה ובכך מתיישב הקושיא שהקשה שם הפסקי תשובות)

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


אם תשלח לי (או למכון התורה והארץ) את כתובת המייל שלך אוכל לשלוח לך את המאמר הנדון אודות סוכה חצויה. 


שבת שלום 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ו תשרי תשע"ט 12:33