רהיטי בית כנסת

שאלה

האם צריך לגנוז רהיטים של בית כנסת שבלו? האם החלפתם בחדשים מפקיעה את קדושתם? האם צריך להגיד בפה שהחדש פודה את הישן? האם המפעל יכול לבנות רהיטים ולהתנות שניתן יהיה להשתמש בהם לצרכים שונים ללא פדייה? האם יש הבדל בין ארון קודש, פרוכת ותיבה לספר תורה לבין ספריות, שולחנות וספסלים?

תשובה

תיבה, ארון קודש, פרוכת וספר תורה לא יוצאים מקדושתם. שאר הרהיטים:  ספריות, שולחנות כסאות אין בהם קדושה וניתן להשתמש בהם לצרכים אחרים.

הרב יעקב אפשטיין | י"ד חשון תש"פ 14:47