תפילת ערב שבת מוקדמת

שאלה

בס"ד. ב' ניסן תשע"ו. לכבוד הרב יעקב אריאל שלום רב! בתקופה זו של שעון הקיץ, אנו מחפשים דרך להקדים את תפילת ערב שבת לטובת משפחות רבות עם ילדים קטנים שהשעה המאוחרת מקשה עליהם. שאלתנו ­ האם ראוי לקבוע את הזמנים כך שתפילת מנחה תהיה לאחר פלג המנחה ותפילת ערבית תהיה מיד לאחר השקיעה​, טרם צאת הכוכבים?

תשובה

ההצעה שלכם כמעט ואינה מסייעת לתפילה המאוחרת וכל 'הרווח' הוא כעשרים דקות שבין השקיעה לצאת הכוכבים. ומבחינה הלכתית עדיף לא לנהוג כן.

מה שראוי הוא להתפלל מנחה לפני ובסמוך לפלג המנחה ומיד אחרי פלג המנחה להתפלל קבלת שבת ותפילת ערבית ואחר צאת הכוכבים כל אחד יקרא קריאת שמע ללא ברכות, כיון שבקריאת שמע שבערבית לא יצא ידי חובת ק"ש של לילה. 

סדר זה לא ניתן לעשותו בליל הסדר שחייבים להתחיל את הסדר אחר צאת הכוכבים ובליל שבועות מצד דין 'תמימות'. כמו"כ יש לספור ספירת העומר אחר צאת הכוכבים. 

הרב יעקב אריאל | ל' ניסן תשע"ו 12:46