מטרת לימוד התורה

שאלה

שלום הרב, בתקופה האחרונה נושא לימוד התורה מעסיק אותי רבות. הייתי מעוניין לשאול את הרב כמה שאלות. השאלה המרכזית שלי היא מה מטרת לימוד התורה? לאור המטרה כיצד אמור להראות הלימוד? הלכה למעשה? לימוד לשם לימוד? לימוד שנועד לתקן השקפות? אשמח אם תצרף לדבריך מקורות, החל מהש"ס ועד מאמרים של רבני דורנו. בצפייה לתשובה, תודה

תשובה

א. לימוד התורה הוא מצוה מן התורה לפי ההגדרות שכתב הרמב"ם ועסק בהם בשו"ע הרב מלאדי הלכות תלמוד תורה.

ב. לימוד התורה נצרך לידיעת כל המצוות וההלכות המוטלות על האדם, שהרי אם לא ידע לא יוכל לקיימן. (ובחלק לימוד זה חייבות גם נשים).

ג. לימוד התורה נצרך כדי להעמיד את האדם על מדרגתו היותר שלמה הן מצד האמונה, הן מצד המידות והן מצד המעשים המצווים, המותרים והאסורים.

ד. עסקו במטרת לימוד התורה ובאמצעים הנצרכים לכך: הרמב"ן בדרשת תורת ה' תמימה, המהר"ל בנתיבות עולם נתיב התורה ובספרו תפארת ישראל, אחי הגר"א בספר מעלות התורה, הרב קוק בספר אורות התורה ועוד. 

הרב יעקב אפשטיין | כ"א סיון תשע"ז 22:03