ביאור לשון הפסוק "תספרו חמישים יום" בספירת העומר

השאלה: כתוב וספרתם לכם חמישים , אבל בפועל סופרים רק 49 ימים מדוע לא סופרים 50 ימים .

התשובה

הרב אהוד אחיטוב | י"ט ניסן תשפ"א 21:24

ב"ה


שלום וברכה מועדים לשמחה וכל טוב,

רבים מהמפרשים עמדו על שאלה זו, ושתי תשובות יש לכך, שהובאו במפרשים.

א. תשובה אחת שהמילה "עד ממחרת השבת השביעית תספרו (כלומר השבוע השביעי) אבל זה "עד ולא עד בכלל". כלומר תספרו שבעה שבועות שזה ארבעים ותשע יום", שזה עד  ממחרת השבת השביעית שהיא היום החמישים - אך את אותו היום  כבר לא תספרו.

ב. תשובה נוספת, שהלשון של המקרא, אינו רגיל, וקוראים אותו באופן הבא: "וספרתם לכם ממחרת השבת וכו' עד ממחרת השבת השביעי תספרו". "חמישים יום - והקרבתם מנחה חדשה לה'...", כלומר ביום החמישים לא תספרו אלא תקריבו את קרבן שתי הלחם.


בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב