ברכת שהחיינו על פירות משימורים

השאלה:

הביאו לפני פרי חדש, לא אכלתי מעולם ,הפרי משווק בתור ליפתן
וקיים כל השנה בקופסאות שימורים.
האם לברך שהחיינו בפעם הראשונה? ואם כן מתי והאם נברך בעונה
הבאה בהנחה שהשימורים קימים כל השנה, האם הדבר תלוי באדם
או בהתחדשות הפרי?

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

נראה לי שבפעם הראשונה אתה יכול לברך עתה. אבל לאחר מכן
כיון שהפרי אינו מתחדש לגביך משנה לשנה, ואינך יודע שהפרי הוא
משנה או עונה חדשה אל תברך עליו פעם נוספת

 

 

 

toraland whatsapp