בדיקות חוזרות לחולה קורונה

השאלה:

האם מותר לדגום בשבת דגימות חוזרות לחולה קורונה, כדי לבדוק אם הבריא?

הקדמה

לאור שאלות רבות העולות מתוך רצון לשמור את קדושת השבת יחד עם מתן המענה הרפואי הנדרש – להלן קובץ תשובות שניתנו בימי מגפת הקורונה ב'מגן דוד אדום'. התשובות נערכו ונלקטו על ידי הרב יוסף בן שחר, מרכז ועדת ההלכה של מגן דוד אדום.

התשובה

הרב יוסף בן שחר |

אין לבצע דגימה זו. לאחר בדיקה עם ראש אגף רפואה, פעולה זו אינה חיונית, ומאחר שהיא כרוכה בעשיית מלאכות (מעבר לביצוע הדגימה עצמה), אין לבצעה בשבת.[1]

 

[1].     הסיבה שהשאלה עלתה היא שאולי חולים שהחלימו נחוצים כדי לקחת מהם פלסמה לטובת חולים במצב קשה. אולם בבירור שערכנו עם ראש אגף רפואה ועם מנהלת בנק הדם ועוד, מסתבר שאין דחיפות לבצע פעולה זו בשבת. מובן שהדברים הם דינמיים, וככל שיהיה שינוי – תצא הוראה מתאימה.

toraland whatsapp