הודעה על תוצאות בדיקת קורונה בשבת

השאלה:

אני עובד במוקד. האם בשבת מותר להודיע לאדם שבבדיקה הוא נמצא 'חיובי לקורונה' (חולה בקורונה, ל"ע)? האם מותר להודיע לאדם שהוא נמצא בריא?

הקדמה

לאור שאלות רבות העולות מתוך רצון לשמור את קדושת השבת יחד עם מתן המענה הרפואי הנדרש – להלן קובץ תשובות שניתנו בימי מגפת הקורונה ב'מגן דוד אדום'. התשובות נערכו ונלקטו על ידי הרב יוסף בן שחר, מרכז ועדת ההלכה של מגן דוד אדום.

התשובה

הרב יוסף בן שחר |

א) להודיע לאדם שנמצא חולה, מותר וצריך, מאחר שגילוי כזה גורר שרשרת פעולות שנועדה למנוע הדבקת מעגלים נוספים סביבו, ומניעה זו היא בגדר פיקוח נפש שמותר וחובה לעשותו. ב) הודעה לאדם שנמצא בריא בבדיקה, יש לדחות לאחר השבת. זה אומנם גורם אי נוחות של המשך הבידוד עד צאת השבת, אבל זה לא מצדיק עשיית מלאכה כלשהי בשבת.

toraland whatsapp