העברת חולה ממלונית אחת לאחרת או לבית החולים

השאלה:

האם מותר להעביר חולה ממלונית-קורונה אחת לאחרת, או ממלונית למחלקת קורונה בבית חולים?

הקדמה

לאור שאלות רבות העולות מתוך רצון לשמור את קדושת השבת יחד עם מתן המענה הרפואי הנדרש – להלן קובץ תשובות שניתנו בימי מגפת הקורונה ב'מגן דוד אדום'. התשובות נערכו ונלקטו על ידי הרב יוסף בן שחר, מרכז ועדת ההלכה של מגן דוד אדום.

התשובה

הרב יוסף בן שחר |

העברה ממתקן למתקן מותרת רק אם הסיבה היא רפואית, ולא מנהלתית.

toraland whatsapp