משמרת באמבולנס

השאלה:

האם ניתן לעשות משמרת על גבי האמבולנסים, להעברת חולי קורונה, או לשם ביצוע דגימות בשבת?

הקדמה

לאור שאלות רבות העולות מתוך רצון לשמור את קדושת השבת יחד עם מתן המענה הרפואי הנדרש – להלן קובץ תשובות שניתנו בימי מגפת הקורונה ב'מגן דוד אדום'. התשובות נערכו ונלקטו על ידי הרב יוסף בן שחר, מרכז ועדת ההלכה של מגן דוד אדום.

התשובה

הרב יוסף בן שחר |

מותר ואף מצווה. הכול כתוב בחוברת ההלכתית שפורסמה ע"י ועדת הלכה במד"א, ואפשר לעיין שם. עקרונית התשובה לכל מה ששאלת היא חיובית.

toraland whatsapp