נסיעה לצורך העברת חולה מביתו למלונית או לבית החולים בשבת

השאלה:

האם מותר לנסוע כדי להעביר חולה קורונה מביתו למלונית או לבית חולים, כאשר מצבו הרפואי לא מחייב את ההעברה בדחיפות?

הקדמה

לאור שאלות רבות העולות מתוך רצון לשמור את קדושת השבת יחד עם מתן המענה הרפואי הנדרש – להלן קובץ תשובות שניתנו בימי מגפת הקורונה ב'מגן דוד אדום'. התשובות נערכו ונלקטו על ידי הרב יוסף בן שחר, מרכז ועדת ההלכה של מגן דוד אדום.

התשובה

הרב יוסף בן שחר |

לפנות חולה מביתו לבידוד במתקן כלשהו, מותר, אם אין אפשרות לשמור על בידוד מלא בבית. בד"כ הדבר לא ניתן לבדיקה מלאה, ולכן יש לבצע את הנדרש.

toraland whatsapp