פעולות החייאה לחולה גוי בשבת

השאלה:

אם אני מקבל קריאת כונן להחייאה על אדם ששמו נשמע כשל גוי, לחלל שבת דאורייתא כדי להגיע אליו?

הקדמה

לאור שאלות רבות העולות מתוך רצון לשמור את קדושת השבת יחד עם מתן המענה הרפואי הנדרש – להלן קובץ תשובות שניתנו בימי מגפת הקורונה ב'מגן דוד אדום'. התשובות נערכו ונלקטו על ידי הרב יוסף בן שחר, מרכז ועדת ההלכה של מגן דוד אדום.

התשובה

הרב יוסף בן שחר |

מותר, גם אם ידוע לך בבירור שמדובר באדם שאינו יהודי.

toraland whatsapp