פתיחת אפליקציה בשבת

השאלה:

כאשר מתקבלת קריאת כונן בטלפון הנייד בשבת, האם מותר לפתוח את האפליקציה? אם כן, האם צריך לפתוח גם במקום שיש תורני משמרת מהבית וכונן שכונה, או שאז אין לפתוח?

הקדמה

לאור שאלות רבות העולות מתוך רצון לשמור את קדושת השבת יחד עם מתן המענה הרפואי הנדרש – להלן קובץ תשובות שניתנו בימי מגפת הקורונה ב'מגן דוד אדום'. התשובות נערכו ונלקטו על ידי הרב יוסף בן שחר, מרכז ועדת ההלכה של מגן דוד אדום.

התשובה

הרב יוסף בן שחר |

בכל מקום שיש סיכוי שתוכל לעזור למקרה פיקוח נפש, מותר לפתוח את האפליקציה ולראות מה הנתונים, ובמידת הצורך (לפי הקרבה אליך, חומרת המקרה, הימצאות ציוד מתאים) – להגיב.

אם אין צורך בתגובה (כוננים אחרים יצאו וזה מספיק למקרה וכד'), תעצור אחרי שראית את המידע.

כאשר מראש אינך יכול להגיב מסיבה כלשהי, אין טעם וממילא אין היתר לפתוח את האפליקציה.

toraland whatsapp