צמצום שעות עבודה בעקבות עבודה בבית

השאלה:

אני עובדת הייטק, וההנחיה היא לעבוד מהבית. היות שבתקופה האחרונה המשפחה בבית, אני לא מצליחה לעמוד בהיקף השעות הנדרש. המנהלת הישירה שלי הורתה לי לדווח שאני עובדת בכל השעות הנדרשות, כי כך רוב האנשים שהיא מכירה בחברה עושים בימים הללו, ושאנסה להגביר את התפוקה בשעות שאני עובדת בפועל. האם ניתן לעשות זאת?

התשובה

הרב אריאל בראלי |

נקדים ונאמר שדיווח שקרי על שעות עבודה שלא נעשו הוא איסור גמור, הן מצד גזל והן מצד איסור שקר.[1] באופן כללי מומלץ מאוד להתרחק מכל צד היתר בדבר, וכפי שהתורה עצמה הדריכה (שמות כג, ז): 'מדבר שקר תרחק', בייחוד אם מדובר על דיווח שקרי שחוזר על עצמו כמה פעמים.[2] בעיקרון היה אפשר להתיר זאת על פי דברי המנהלת, אשר מוסמכת מטעם החברה להנחות אותך בכל מה שקשור לצורת העבודה וזמניה. נוסף על כך יש לקחת בחשבון שאפשר שיש אינטרס עסקי לחברה בעת הזו לשלם לעובדים באופן מלא ולהציג כלפי חוץ שהעבודה מתבצעת כרגיל. מנגד, אולי דברי המנהלת חורגים מסמכותה ואינם על דעת בעלי החברה. לכן מעשה, אם המצב הכלכלי מאפשר, כדאי להתרחק מכך ולדווח רק על השעות שבהן עבדת בפועל.

 

[1].     לדעת היראים, מצוה רלה, יש איסור תורה גם חוץ לבי"ד כאשר הוא גורם הפסד ממוני לחברו. ונחלקו בכך מפרשי התורה שם: אבן עזרא, שמות כג, ז, כתב: 'עם הדיין ידבר, שלא ידין דין שקר', אך הספורנו, שמות שם, כתב שבכל אדם הפסוק מדבר אף חוץ לבית הדין.

[2].     מהרש"א, יבמות סג ע"א ד"ה למדו, כתב שרב הקפיד על חייא בנו ששיקר לאמו בקביעות, אף שעשה זאת למטרת שלום, כי ההיתר לשקר מפני השלום קיים רק בצורה מזדמנת.