תפילת מנחה מוקדם ביחיד, או במניין במהלך המשמרת?

השאלה:

איש צוות שנמצא במשמרת אחה"צ-ערב (מ- 15:00 עד 23:00), האם עליו להתפלל מנחה ביחידות כשימצא זמן לרגע, או לחכות למניין סמוך לשקיעה, אבל אז אם תהיה קריאה – יפסיד את התפילה בכלל?

הקדמה

לאור שאלות רבות העולות מתוך רצון לשמור את קדושת השבת יחד עם מתן המענה הרפואי הנדרש – להלן קובץ תשובות שניתנו בימי מגפת הקורונה ב'מגן דוד אדום'. התשובות נערכו ונלקטו על ידי הרב יוסף בן שחר, מרכז ועדת ההלכה של מגן דוד אדום.

התשובה

הרב יוסף בן שחר |

א. איש מד"א שנמצא במשמרת אחה"צ-ערב יתפלל מנחה ביחידות לפני המשמרת, שמא יקראו לו קריאה דחופה והוא באמצע תפילתו, וישתדל לשמוע קדושה במניין שמתכנס לפני השקיעה.

ב. אם כבר נמצא במשמרת ולא התפלל, יתפלל ביחיד מוקדם, ואם יפסיקו אותו – יתפלל אחר כך, ולא ימתין לשעה האחרונה, שמא תהיה לו קריאה ולא יוכל להשלים אחר כך.[1]

 

 

[1].     מתוך תשובה של הרב שמואל אליהו. ועי' רמ"א יו"ד סי' רלב סעי' יב; מג"א, סי' קח ס"ק יא.

toraland whatsapp