נמצאו 5702 שאלות ותשובות ב:

סימני ר"ה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבא. האם יש לאכול את הסימנים לפני ברכת המוציא או לאחריה?ב. האם הרב יוכל לפרט מה סדר הסימנים? תודה ושנה טובה!

תקיעת שופר

הרב יעקב אריאל
האם מותר לאישה לתקוע בשופר בציבור? האם יכולה להוציא אתהציבור ידי חובה?למדנו בשו"ת "משפטי עזיאל" חו"מ כללים סימן ד': לולב ושופר -רשאיות לברך עליהן. וכן בשו"ת "ציץ אליעזר" חלק ט' סימן ב':מנהג הנשים לברך על מ"ע שהז"ג ברצון חכמים הוא גם בקרבאחינו הספרדים ובמיוחד על הלולב.(ונזכרים הלולב והשופר יחדיו)וכן...

דיני תשעת הימים

הרב יעקב אריאל
האם הרב יכול לפרט בקצרה את החיובים המיוחדים לתשעת הימים?

ישיבה ושכיבה בט' באב

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב אריאל הבנתי שבתשעה באב צריך לשבת על הארץ או על כסא נמוךלפחות עד חצות היום. ב"ה אין לי בעיה פיזית לשבת כך, אבל קשהלי לקרוא כך ויקשה עלי להתאבל ואסיח דעתי ויתכן שאגיע לידישעמום. אבל אם אשב על כסא אוכל לקרוא מעניני היום ולהתאבל.האם מותר לי? ועוד שאלה לא קשורה, מה דין שכיבה במטה או לא...

מוסיקה בשלושת השבועות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום!רציתי לשאול האם מותר לשמוע מוזיקה בשלושת השבועות?והאם מותר ללכת לים? אם אפשר גם לפי האשכנזים וגם לפי הספרדים. תודה רבה.      

מנהגים בשלושת השבועות

הרב יעקב אריאל
שלום, אני מבולבלת בנוגע לאיסורים בשלושת השבועות, אם אפשרלומר לי בערך מהם- גם אצל אשכנזים וגם אצל ספרדים, וגם מהשונה בתשעת הימים ובשבוע שחל בו, תודה רבה.      

ספירת העומר ושלשת השבועות

הרב יעקב אריאל
ברצוני לשאול את כבוד הרב מה הם כל הדברים האסורים בימיספירת העומר? וכן מה ההבדל המהותי וכן למעשה מימי שלושת השבועות?    

קנייה בחול המועד

הרב יעקב אריאל
האם מותר לקנות מערכת סטריאו בחול המועד?

כתיבה" לאתר אינטרנט בחוה"מ"

הרב יעקב אריאל
כת"ר סובר שכתיבה בחוה"מ במחשב מותרת.אולם מה לגבי כתיבה לתוך אתר אנטרנט בחוה"מ, כוונתי לאופן כזה של כתיבה שהוא גלוי וניכר לכל אחד - כך שלפני הכתיבה לא היה עניין מסוים בכתובים ואילו לאחר הכתיבה שנעשתה בחוה"מ יש חדש בנמצא.וכן האם מותר להגיה ספר קודש או/ו ספר תורה בחוה"מ, הרי הרמב"ם כותב שאפילו את ספר...

שבירת צלחת באירוסין בחול המועד

הרב יעקב אריאל
האם הנוהג הוא לשבור כוס בחוה"מ , או שמא לא שוברים כוס באירוסין בחוה"מ. נא תשובת הרב בדחיפות.

כתיבת סמס או אימייל בחוה"מ

הרב יעקב אריאל
שלום. האם ניתן לכתוב: א.סמס ב.אימייל בחוה"מ?  

כושר בחול המועד

הרב יעקב אריאל
רציתי לשאול, האם יש היתר לעשות כושר בחול המועד?

קשירת ציצית בטלית בחול המועד

הרב יעקב אריאל
האם מותר לקשור בחול המועד חוטי ציצית בטלית קטן שלא הספקתי לפני חול המועד.

כתיבה בחוה"מ

הרב יעקב אריאל
באיזה אופן מותר לכתוב בחוה"מ ולאיזה צורך ?האם כתיבה במחשב מותרת גם לצרכים אחרים ?

חול המועד

הרב יעקב אריאל
שלום. בחול המועד רצוי שלא לעבוד. האם יש בעיה להנות מעבודהשל אחרים? (כגון הליכה למוזאונים או מסעדות בהם עובדים יהודיםבחול המועד).      

בניה בחול המועד

הרב יעקב אריאל
האם מותר בישובי יש"ע בימים אלו לבנות בתים בחול המועד מצדמצות ישוב א"י?      

עוזרת בית בחול המועד

הרב יעקב אריאל
האם יש היתר להביא עוזרת בית שאינה יהודיה לעבוד בנקיון הביתבחוה"מ.המדובר בבית עם ילדים רבים.

עבודה המותרת בחול המועד

הרב יעקב אריאל
באילו עבודות מותר לעבוד בחול המועד והאם תלוי במצבו הכלכלישל העובד?

כתיבה בחול המועד

הרב יעקב אריאל
האם מותר לכתוב דברי חולין הנצרכים לשם הפצת מידע (כגוןבאינטרנט) ע"ג מחשב בחול המועד?

עבודה בחול המועד

הרב יעקב אריאל
פועל שיש לו מה לאכול בחול המועד, אבל את הממון לאכילתו הואקיבל בהלואה או במשיכת יתר בבנק. האם מותר לו לעבודלפרנסתו בחול המועד?
toraland whatsapp