נמצאו 5703 שאלות ותשובות ב:

כבוד האדם

הרב יעקב אריאל
מהי הסברא של ההיתר של כבוד הבריות באיסורי דרבנן? האם זהמצד צלם אלוקים שבאדם 'קללת ה' תלוי' ומילא אסור לאדם למחולעל כבודו ולהחמיר, או מטרת חז"ל לא 'להשפיל' את האדם ואזיכול להחמיר על עצמו? לסברא זו גם כאשר ה'ביזוי' נובע מהמצוהנקל כגון הושטה ברבים לבני זוג אסורים (אם האשה טוענת שמתבזה,בהנחה שהרחקות זה …

יצה"ר ויצה"ט

הרב יעקב אריאל
שמעתי מהגרע"י שיצה"ר משנולד ויצה"ט נמצא רק מגיל ברמצווה. ע"כ. שאלתי, א"כ ממה נובעים הדחפים הטובים של האדםשלפני גיל בר מצווה ? תודה.

מוזיקה בספירת העומר

הרב יעקב אריאל
האם מותר לשמוע מוזיקה שהיא לא שמחה

קניה בספירת העומר

הרב יעקב אריאל
האם מותר לקנות מערכת סטריאו בספירת העומר?

ארועים לקראת יום העצמאות

הרב יעקב אריאל
האם ראוי לקיים בבי"ס דתי אירועים חינוכיים כחלק מחגיגות ה-60 למדינה כאשר אירועים אלו מלווים במנגינות?

תספורת לפני חתונה בל"ג בעומר

הרב יעקב אריאל
אחי מתחתן בלג בעומר-יום שישי ובאותו יום אני לא אספיק להסתפר. השאלה היא האם מותר לי כבר ביום חמישי להסתפר?

קניית בגדים חדשים בספירת העומר

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב הנכבד שלום רב!ברצוני לשאול האם מותר לקנות בגדים חדשים בספירת העומר? ומהם הדברים הנוספים האסורים בימים אלו מלבד חתונות כמובן ואירועים מיוחדים.בברכת חג שמח

שירים בפלאפון בספירת העומר

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל שלוםברצוני לשאול את כבוד הרב האם בטלפון נייד שמתקשרים אליו שומעים מוזיקה האם צריך לשנות לבטל את המוזיקה או לא? ובמידה שצריך לבטל האם מותר להתקשר לטלפון כזה?

חילול שבת בל"ג בעומר

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאלהשנה וכן בשנת תשע"א ובשנת תשע"ג ותשע"ד חל ל"ג בעומר במוצש"ק.לצערנו הרב אנשים רבים אינם מודעים לקדושת השבת והם מחללים את קדושת השבת בהצתת אש, כיבוי אש איסוף זרדים וכד וכל זאת, כחלק מן ההילולא של ר שמעון בר יוחאי(...). בנוסף, ע"מ לשמור על הסדר הציבורי נערכת המשטרה בכוחות מתוגברים עוד לפ…

גילוח בספירת העומר

הרב יעקב אריאל
האם מותר להתגלח לכבוד שבת כאשר ל"ג בעומר חל ביום ראשון והאם יש הבדל בין אשכנזים לספרדים (שהרי לפי הלוח ל"ד בעומר לא יכול לחול ביום ראשון)?

גילוח בערב שבת לפני ל"ג בעומר

הרב יעקב אריאל
האם מותר השנה , של"ג בעומר חל ביום ראשון, להתגלח לכבוד שבת , ערב לג בעומר?

בת מצוה בספירת העומר

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרה"ג יעקב אריאל שליט"אשבוע טוב!קיבלתי הזמנה מהעבודה להשתתף במסיבת בת-מצוה שתיערך לפני ל"ג בעומר. המשפחה המזמינה הינה משפחה מסורתית ולא דתית. שאלתי היא אם ניתן להשתתף במסיבה כזו שמין הסתם תלווה במוזיקה וכלי נגינה לפני ל"ג בעומר.כמו כן האם קיים הבדל אם מסיבת בת המצוה נערכת בתאריך יום ההולדת העב…

תיקון טעות בספירת העומר

הרב יעקב אריאל
במנין שהשתתפתי בו החזן טעה בספירת העומר במספר הימים והמתפללים תקנו אותו מיד. האם המתפללים, יכולים לברך או שיצאו אף ללא כוונה בתיקונם לחזן?

חתונה בספירת העומר

הרב יעקב אריאל
באלו ימים מותר לאשכנזי להתחתן בספירת העומר. האם מותר בר"ח אייר? ביום העצמאות? בל"ג בעומר? ביום ירושלים? בימים המותרים האם צריך לערוך את החופה לפני השקיעה. אם כן האם אפשר להמשיך את החתונה לאחר השקיעה? מתי מסתיימת האבלות של ספירת העומר.

למוד נגינה בספירת העומר?

הרב יעקב אריאל
האם מותר ללמוד נגינה בספירת העומר? האם מותרת הופעה לפני הורי הלומדים נגינה כדי להמריץ את הילדים?

חתונת ספרדי ואשכנזיה

הרב יעקב אריאל
אני אשכנזיה וארוסי ספרדי, אנחנו רוצים לקבוע תאריך לחתונה אחרי ל"ג בעומר, לא בל"ג עצמו, אלא יומיים אח"כ, אך יש לי קרובים חרדים. האם יש עניין להתחשב במנהגם?

חידוש בגדים בספירת העומר

הרב יעקב אריאל
האם מותר לחדש בגד בראש חדש אייר?

כתיבה בחול המועד

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, שלום ומועדים לשמחה!רציתי לשאול את הרב, אני מתכונן בימים אלו לבחינה ברבנות.צורת החזרה שאני לומד בה היא לשכתב לעצמי נושאים. צורה זאתעוזרת לי לזכור ולהתרכז בלימוד. בסיכומים שאני כותב, בד"כ איןכלל חידושים, ואף לצורך קריאה חוזרת אינני חושב שהם עדיפיםע"פ סיכומים אחרים שניתן להשיג. מטרתי העיקרית…

מוצרים עם קמח חיטה ו/או חלבון חיטה

הרב יעקב אריאל
האם מוצרים עם חלבון חיטה או קמח חיטה (לדוגמא אבקת מרקנמס) ניתנים למכירה עם החמץ

גילוח בימי חול המועד

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב,האם שייך כיום הדין של איסור גילוח בחוה"מ כדי שלא ייכנס מנווללמועד? כלומר, האם אדם המתגלח בד"כ בכל יום, ואם לאיתגלח בימי החג ייראה מנוול, מותר (או אולי אף חובה) להתגלחבימי חוה"מ?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    הבא