נמצאו 5703 שאלות ותשובות ב:

סדר הברכות בטו בשבט

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. ברצוני לשאול על סדר קדימת הברכות בטובשבט. אם מברכים על הלחם ראשון, כפי שמצוה ההלכה, הרישאולי לא אוכל לברך לאחר מכן על הפירות, והלוא הם עיקר סדרטו בשבט. כיצד עלי לברך בסדר? תודה מראש.

הדלקת נרות במסיבה ברוב עם

הרב יעקב אריאל
האם ניתן להדליק נרות במסיבה ברוב עם המתקיימת בשעה 00.15אחה"צ . הנרות יהיו גדולים וימשיכו לדלוק עד חצי שעה לאחרצאת הכוכבים?

הדלקת נרות חנוכה במסיבה

הרב יעקב אריאל
האם יש עניין להדליק נרות חנוכה במסיבה (פרסומא ניסא?!) ואםכן האם בברכה?

נר חנוכה בציבור

הרב יעקב אריאל
הדלקת נר חנוכה בבית מדרש לבנות, שאים שם תפילה במנין אלאפעם בחודש. האם ניתן להדליק בברכה כדין בית כנסת? האםהבנות יתפללו באותו יום מנחה או ערבית יועיל?

חנוכה

הרב יעקב אריאל
ברצוני לשאל שתי שאלות בענין חנוכה:א)מדוע הרמב"ם לא פסק להלכה, לא בהל' מלכים ולא בהל'חנוכה, את אשר מובא בירושלמי וברמב"ן לפ' ויחי שאסור למנותכהן למלך ? האם נכון לטען שהרמב"ם לא פוסק את הירושלמיהזה להלכה ?ב) ראיתי ספר (נכתב על ידי מישהו מהצבור החרדי ואולי יש קשר)שמסביר שאנו חוגגים את חנוכה על בטול הגז…

הדלקת נר חנוכה לבחור ישיבה בליל שבת

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שליט"א,בחור ישיבה מארה"ב הלומד פה, ובליל שבת חנוכה אוכל אצל בעלהבית בשכונה וחוזר אחרי סעודת שבת לישיבה וישן שם - היכןהבחור אמור להדליק נר חנוכה - אצל בעל הבית או בישיבה?

שבת וחנוכה

הרב יעקב אריאל
בעקבות דברי הרב במעייני הישועה.א. האם בהדלקת נר חנוכה, המדליק גם מקבל שבת? נפ"מלמלאהב. האם לפי יסוד זה לא עדיף, שהאשה תדליק קודם נרות שבתותתנה שהיא לא מקבלת שבת ואז ידליקו נר חנוכה שמחילים אתהיום החדש?

נר חנוכה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבהזמינו אותי לערוך חופה באחד מלילות חנוכה ומבקשים שאדליקבאולם גם נר חנוכה.בהנחה שרוב האנשים באולם לא מדליקים בביתם ובהנחה שלאיתארגן מנין ערבית במקום (ולכן אין דין בית כנסת לאולם) האם מותרלי להדליק בברכה?תודה וכל טוב

הדלקה בשתי פתחים מפני החשד

הרב יעקב אריאל
מתוך דברי המשנה ברורה (ס"ס תרע"א) על דברי הרמ"א שכיוםשנהגו להדליק בפנים אין חשד ואין צורך להדליק בשתי פתחים למישיש לו,משמע רק כאשר בפועל נוהגים כן, כפי שהיה בעבר בחו"ל. האם כיום שנהגו רבים בא"י להדליק כמו מעיקר הדין מחוץ לביתאו לחצר, האם חוזר הדין של חשד ויצטרכו להדליק בשתי הפתחים?

תפילת ערבית במוצ"ש חנוכה

הרב יעקב אריאל
האם ראוי להקדים תפילת ערבית במוצ"ש הקרוב שהוא לילה ראשון של חנוכה?

זמן הדלקת נרות חנוכה

הרב יעקב אריאל
1)מתי הכי מוקדם אפשר להדליק נרות חנוכה? אני לא מדבר על מוצאי שבת 2)עד מתי הכי מאוחר אפשר להדליק נרות חנוכה? 3)האם אפשר להדליק נרות חנוכה 5 דקות לפני הנץ החמה?

הדלקת נרות ואיסור עשיית מלאכה

הרב יעקב אריאל
1.האם מותר בבית ספרדי שכל אחד מבני הבית ידליק חנוכיה?האם עם ברכה ומה קורה לגבי בנות ספרדיות?2.מהו הזמן הכי טוב להדלקת נירות חנוכה?3.כמה כוכבים צריכם לצאת כדי שנדליק נירות חנוכה?4.עד מתי מותר להדליק נירות חנוכה?5.כמה זמן לנשים אסור לעשות מלאכה?6.למה לנשים אסור לעשות מלאכה ולגברים מותר? ואיזה סוגי מלא…

נרות חנוכה

הרב יעקב אריאל
האם כוסיות שמן מוצק הן באותה רמת הידור ככוסיות שמן נוזלי? כתוב עליהן שיש בהם 90% שמן זית ו- 10% פרפין. האם זה מוריד מרמת ההידור? האם יש מקום להעדיף את הנוזל על פני המוצק?

לימודים וזמן הדלקת נרות

הרב יעקב אריאל
שלום הרבאני סטודנט באוניברסיטה והלימודים נמשכים גם לאחר זמן הדלקת נרות.האם למנות את אשתי כדי שתדליק עבורי בזמן או לחכות עד הגעתי הביתה (אשתי תהיה ערה אז)?

הדלקת נרות במקום העבודה

הרב יעקב אריאל
שלוםהמנכ"ל של החברה שלנו רוצה להדליק נרות חנוכה בכניסה לחברה (כי יש עובדים שלא מדליקים בביתם),אנחנו מתפללים ערבית בחדר סמוך שלא ניתן לראות משם את הנרות. האם זה מותר?

ברכות מוקלטות עם שם ומלכות

הרב יעקב אריאל
יש לנו דיסק שירי חנוכה, כאשר אחד ה"שירים" הוא הברכותשמברכים בזמן הדלקת נרות חנוכה, בשם ומלכות. האם מותרלשמוע שיר זה?

הדלקת נר חנוכה במקום שאין יהודים

הרב יעקב אריאל
אני לצורך עבודה נאלץ בחנוכה להיות לפעמים בחו"ל במקומותשאין יהודים כלל. בשו"ע סי תרעז סעיף ג ובשער הציון שם ס"קכ, משמע שאם אדם אינו רוצה לצאת בהדלקת אשתו, מדליקבברכה. ואילו בשער הציון בסי תרעב ס"ק יז, כשהוא מדבר על מישחוזר לביתו מאוחר הוא מביא מספר חמד משה בשם ראשונים שמישנמצא בין גוים מדליק בברכה, א…

מנהג הדלקת נרות חנוכה מוקדמת

הרב יעקב אריאל
אנו נוהגים להדליק נרות חנוכה כמנהג הגר"א לפני השקיעה כךנהגו בבית אבי ובבית סבי מדורי דורות. כיון שהדלקה זו נעשיתבמהירות (כדי שנספיק לתפילת ערבית) דבר זה גורם לצער גדוללאשתי שאחדות המשפחה והחויות המשותפות מאוד חשובים לה ( אנומקפידים לשיר ולהתלכד ביחד בזמן הדלקת הנרות וההפסקהלתפילה מפסיקה את הכל)השאלה…

זמן הדלקת נרות חנוכה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,מתי לכתחילה לדעתך צריך להדליק נרות חנוכה (אני אשכנזי)?

מקור דמי חנוכה

הרב יעקב אריאל
שמעתי שמקור המנהג לדמי חנוכה הוא חג המולד שחל בסמיכותלחנוכה. וכדי שלא ליצור קנאה בין הילדים היהודים לבין הנוצריםהנהיגו לחלק דמי חנוכה גם ליהודים.1. האם זהו אכן המקור למנהג זה ?2. אם כן האם מותר לתת דמי חנוכה לילדים או שיש בכך משוםחוקות הגויים ?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    הבא