הלכה יומית: א' חשוון « הקודם | הבא »

הלכות חלה - המינים החייבים בחלה

מתוך הלכות הארץ - חלה

א. חיוב חלה הוא רק באחד מחמשת מיני דגן: חיטה, שעורה, שיבולת-שועל, כוסמין ושיפון.

 

ב. החיטה, השעורה והשיפון (Rye, Secale Cereale) הם המינים שנהוג גם בימינו לקרוא אותם בשם זה.

 

ג. שיבולת-שועל מזוהה בתור 'אווינה' (Avina Sativa) ובלע"ז Oats, ושמה המסחרי קוואקר.

 

ד. הכוסמין ממיני החיטים הם וזיהויים אינו ברור, אך בוודאי שאינם הכוסמת המקובלת (פגופירון Fagopyrum Esculentum), שהיא ממיני הקטניות ולא ממיני הדגן.

 

ה. שאר המינים אין בהם חובת חלה, אולם עיסה מאורז שנתערב עם חיטה, ויש לה טעם חיטה, חייבת בחלה אפילו שהאורז הוא הרוב.

 

ADB