הלכה יומית: א' שבט « הקודם | הבא »

הגידולים החייבים בהפרשת תרומות ומעשרות מן התורה ומדרבנן וחיובם בימינו

הרב אהוד אחיטוב- על פי הספר הלכות הארץ

א. מן התורה חייבים להפריש תרומות ומעשרות רק מדגן תירוש ויצהר, לאמור חמשת מיני דגן, יין ושמן זית. לגבי שאר פירות האילן יש מחלוקת ראשונים אם חייבים להפריש מהם תרומות ומעשרות מדאורייתא או מדרבנן בלבד.

ב. ירקות חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות מדרבנן בלבד, ואינם חייבים מן התורה. שנאמר 'עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר אֵת כָּל תְּבוּאַת זַרְעֶךָ...". (דברים יד, כב), וירקות אינם מוגדרים 'תבואה'.

ג. מדרבנן חייבים להפריש תרומות ומעשרות מכל גידולי הקרקע הנאכלים על ידי אדם ואשר גדלו בארץ ישראל.

ד. התרומות והמעשרות מסודרים במחזור של שבע שנים, המתחיל בשנה א' לשמיטה ומסתיים בשנת השמיטה. זמני חיוב של כל אחד מן התרומות והמעשרות יובאו להלן.

ה. בזמן הזה חיוב תרומות ומעשרות הוא מדרבנן בלבד.

ADB