הלכה יומית: א' תמוז « הקודם | הבא »

עיסה מקמח חדש ועיסה מקמח ישן ותערובת קמח בעיסה אחת

הרב אהוד אחיטוב- על פי הספר הלכות הארץ

א. אין להפריש חלה מעיסה שיש בה קמח שנטחן מתבואה של שנה אחת על עיסה שיש בה קמח של תבואה משנה אחרת.

ב. התאריך הקובע הוא א' בתשרי, והשלב הקובע הוא שהתבואה מגיעה לידי חימוץ, והוא שלב מוקדם יותר מ'הבאת שליש'.

ג. אם מערב קמח משנה אחת עם קמח משנה אחרת ולש מהם עיסה - מותר מלכתחילה להפריש מן העיסה.

ד. כמו כן אם עירב מינים שונים של קמח, ולאחר מכן הוסיף מים ולש לְעיסה, כל מיני הקמח מצטרפים, ואם יש בעיסה כשיעור - חייבת בחלה

ADB

toraland whatsapp