הלכה יומית: ג' שבט « הקודם | הבא »

סוג הגידולים, שטח הזריעה

הרב אהוד אחיטוב- על פי הספר הלכת הארץ

ישנו מספר רב של שיעורים ואופני הרחקה, והם נקבעים על פי שני משתנים: סוג הגידולים ושטח הזריעה. בימים הקרובים נעסוק בשיעורי ההרחקה השכיחים והמצויים ביותר. לגבי מקרים ספציפיים ומסובכים יש לעשות שאלת חכם.

שיעורי ההרחקה משתנים ע"פ סוגי הגידולים דלהלן: תבואה, ירקות, קטניות שבהגדרתם נעסוק בהמשך.

שיעורי ההרחקה שיובאו להלן נקבעו עפ"י מה שכתב הגר"ח נאה זצ"ל. היות שכך נהגו העולם בדורות הקודמים, כך מנהג ירושלים, וכן הכריע לנו הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגר"מ אליהו זצ"ל. בפרט שבנידון שלפנינו מדובר בהרחקות שקבעו חכמים יותר ממה שחייבה תורה להרחיק, לכן נחשב הדבר כספק בדרבנן – שדינו להקל.

ADB

toraland whatsapp