הלכה יומית: ד' חשוון « הקודם | הבא »

הלכות חלה - שיעור חלה א'

הלכות הארץ - חלה

א. יש להבחין בין שני שיעורים בחלה: 1. השיעור המחייב בחלה, הנמדד על פי כמות הקמח שיש בעיסה. 2. שיעור העיסה שאותה מפרישים לחלה.

 

ב. אם יש בעיסה קמח בכמות של 1.666 ק"ג, יש להפריש בברכה. אם כמות הקמח בעיסה היא מעל 1.200 ק"ג, יש להפריש בלא ברכה, מחמת הספק.

 

ג. הפריש מעיסה שאין בה שיעור המחייב בחלה – אין הפרשתו חלה.

 

ד. שתי עיסות נפרדות שאין בכל אחת מהן שיעור, ובכל אופן הפריש מהן – אין הפרשתו חלה (כאמור לעיל). לכן אם העיסות התערבו לאחר מכן – חייב להפריש שוב כהלכה (ראה להלן דין צירוף עיסות, פרק י').

ADB