הלכה יומית: ה' שבט « הקודם | הבא »

הלכות ערלה ונטע רבעי - נטע רבעי ג'

מתוך הלכות הארץ - ערלה

ח. לאחר חילול הרבעי אומר: 'ריבון העולמים, גלוי וידוע לפניך שבזמן שבית המקדש קיים היו פירות רבעי להקדש, ועכשיו שאין בית המקדש קיים, יהי רצון מלפניך שתהא פרוטה זו להקדש וייצאו פירות אלו לחולין'.

ט. כאמור לעיל עצי פרי הגדלים בבית או בחממה חייבים בערלה, שנאמר 'כי תבואו אל הארץ', ובית הריהו בכלל 'ארץ'. בשנה הרביעית גם חייבים הפירות בנטע רבעי, מחללים אותם על פרוטה, ויש מקום אף לברך על חילול זה.

י. דין רבעי נוהג בשביעית כבכל שנה. פירות שהם נטע רבעי – פודים אותם בשנת השמיטה כרגיל: המחלל מוסיף חומש גם אם אינו בעל העצים, ואם המטע הוא נטע רבעי בוודאות – יש לברך על החילול.

יא. פדיון נטע רבעי באדמות שנמכרו לגוי בשביעית (על פי היתר המכירה) יהיה ללא ברכה.