הלכה יומית: ו' אדר א' « הקודם | הבא »

הלכות הארץ - פירות שגדלו בבית, בחממה ובעציץ

מתוך הלכות הארץ - תרומות ומעשרות

א. פירות וירקות שגדלו בבית חייבים בתרומות ומעשרות, והוא הדין אם הם גדלו בחממה.

 

ב. פירות וירקות שגדלו בעציץ שמנותק מן האדמה, חייבים בתרומות ומעשרות. גם אם העציץ מונח בתוך הבית והוא מנותק מן הקרקע, יש להפריש תרומות ומעשרות, אך במקרה זה יפריש בלא ברכה.