הלכה יומית: ו' חשוון « הקודם | הבא »

הלכות חלה - מתי מפרישים חלה

מתוך הלכות הארץ - חלה

א. מותר להפריש חלה משעת לישת העיסה, דהיינו מן הרגע שהתערבה כמות של קמח החייבת בחלה (כדלעיל) עם המים.

 

ב. אם הפרישו בתחילת לישת עיסה, עלולים להיווצר ספקות לגבי חיוב חלה בקמח שהתווסף לעיסה לאחר מכן, ולכן נהגו להפריש בסיום הלישה, כשכל העיסה אחת, קודם האפייה.

 

ג. אם יש צורך להפריש בתחילת הלישה, ויש חשש שיתווסף קמח בשיעור החייב בחלה, יַתנו שהחלה תחול בגמר הלישה אף על הקמח שיתערב בשעת הלישה לאחר מכן. במקרה זה יש לשרוף את החלה רק לאחר סיום הלישה כולה.

 

ד. אם לא הפרישו חלה מן העיסה בשעת הלישה, יש לעשות כן לאחר האפייה. בערב פסח, כשיש חשש להחמצת העיסה, מפרישים לכתחילה אחר אפייה.

 

ה. אפה עיסה בלא להפריש ממנה, אף על פי שטבל מעורב בעיסה, אינו צריך להכשיר את התבנית או את התנור.

 

 

ADB