הלכה יומית: ז' כסלו « הקודם | הבא »

עץ שנעקר, מחובר בשורש אחד, שורש חשוף, עלים נובלים, התנתק

הרב אהוד אחיטוב- על פי הספר הלכות הארץ

עץ שנעקר באופן חלקי ממקום גידולו, אך נשאר מחובר לאדמה אפילו על ידי שורש אחד - אפשר להחזירו למקומו, לכסות את השורשים באדמה, כיוון שאין גוש אדמה מסביב לשורשים, ואין אפשרות להשאיר את העץ כמות שהוא למשך שבועיים, שכן השורש חשוף לשמש ולאוויר, והשארתו כך תגרום להתייבשות העץ.
לאחר מכן צריך להשקות באותה מידה ובאותן כמויות כמקודם, ולאחר כשבועיים יש לבחון את השפעת העקירה על העץ: אם כל העלים נובלים ומתייבשים, סימן הוא שהעץ התנתק ויש למנות שנות ערלה מחדש, ואם אין עליו נובלים - פטור מן הערלה.

ADB

toraland whatsapp