הלכה יומית: ח' אדר א' « הקודם | הבא »

הלכות הארץ - הפרשה מפירות הגוי

מתוך הלכות הארץ - תרומות ומעשרות

א. פירות הנקנים משדה או מטע של גוי – פטורים מתרומות ומעשרות.

 

ב. אם 'גמר המלאכה' של פירות הגוי נעשה על ידי ישראל, הפירות חייבים בתרומות ומעשרות. מקרה זה שכיח במיוחד כשקונים ענבים או זיתים מן הגוי, כדי לעשות מהם יין או שמן. במקרה זה חייבים הפירות בתרומות ומעשרות, שכן עשיית היין או השמן נחשבת 'גמר מלאכה', וכיוון ש'גמר המלאכה' נעשה על ידי ישראל – חייבים.

 

ג. אם קונים פירות מן הגוי בחנות ירקות בשוק או ב'בסטה' בצד הכביש, צריך לברר האם הפירות גדלו בקרקע שלו, שכן רק במקרה זה הפירות פטורים מן ההפרשה. אך אם הפירות גדלו בקרקע של ישראל – חייבים הפירות בתרומות ומעשרות. בכל מקרה של ספק, יפריש בלא ברכה.