הלכה יומית: ט' אב « הקודם | הבא »

"בעוון שמיטה גלו ישראל", והתיקון לדקדק בשמירתה ובאהבת חינם

הרב אהוד אחיטוב- על פי הספר שמיטה יום יום

מצוות השמיטה מיוחדת בכך שדווקא היא מלמדת אותנו שכל פרטי התורה ודקדוקיה נאמרו למשה בסיני, ואף בתוך התוכחה של פרשת בחוקותי, מצוות השמיטה מוזכרת כמצווה שכאשר איננה מתקיימת, עם ישראל גולה מארצו, והדבר מהווה סימן לכך שעם ישראל אינו מקיים את כל התורה.

תיקון הדבר בדורנו מתבטא בשני אופנים. האחד בשאיפה לקיים את כל דקדוקי המצווה על כל חלקיה, והשני, להוסיף באהבת חינם ובהבנה כי יש דעות הלכתיות שונות לדרך קיום השמיטה, ושיש לנהוג כבוד איש ברעהו תמיד, גם אם דרכו ההלכתית שונה.

ADB

toraland whatsapp