הלכה יומית: ט' חשוון « הקודם | הבא »

קדושת שביעית בפרחים ריחניים ושגדלים לשם כך

הרב אהוד אחיטוב- על פי הספר שמיטה יום יום

פרחים – יש לנהוג קדושת שביעית רק כשמדובר בפרחים שיש להם ריח, וחלק ממטרת גידולם הוא הריח (ירושלמי שביעית פ"ז ה"ב), אך פרחים שמטרת גידולם היא לנוי בלבד ולא לריח אין בהם קדושה. רובם המוחלט של מיני הפרחים הנרכשים כיום בשוק באופן מסחרי, אין בהם קדושה משום שאין להם ריח כלל, ואף אותם שיש בהם מעט ריח, מגדלים אותם לשם נוי בלבד ולא לשם ריח. לעומת זאת פרחים שונים הגדלים בגינות פרטיות, והריח הוא חלק משמעותי ממטרת גידולם, יש לנהוג בהם קדושה.

ADB

toraland whatsapp