הלכה יומית: ט' תשרי « הקודם | הבא »

היובל נהג ברוב ימי מקדש הראשון ובאופן חלקי במקדש שני

הרב אהוד אחיטוב- על פי הספר שמיטה יום יום

מצוות יובל נוהגת רק כאשר עם ישראל יושב בארץ ישראל, ומסודר על פי הנחלות שהנחיל להם יהושע בן נון. ברובה המוחלט של תקופת בית המקדש הראשון יכולים היו לקיים מצוות יובל מן התורה, אולם משעה שחלק מהשבטים גלו על ידי מלך אשור, לדעת פוסקים רבים כבר לא יכולים היו לקיים מצווה זו מן התורה. מחורבן בית ראשון הפסיקו למנות את שנות היובל.

לאחר עליית עזרא ונחמיה, כשרק מיעוט מהעם היה בארץ ולא היה מסודר לפי נחלות, המשיכו לנהוג במקצת מדיני היובל עד חורבן בית המקדש השני. לאחר חורבן בית שני הפסיקו למנות את שנות היובל, המשיכו למנות רק שמיטות ולנהוג בהם דיני שמיטה מדברי חכמים. ויהי רצון שנזכה לבניין הבית השלישי, ולהחזרת מצוות היובל והשביעית על מכונן.

ADB

toraland whatsapp