הלכה יומית: י"א אדר « הקודם | הבא »

זמן נתינת זכר למחצית השקל ולמי הוא מיועד

הרב אהוד אחיטוב

א. בזמן המקדש, כשנתינת 'מחצית השקל' היא חובה, מכריזים על גביית מחצית השקל כבר מא' באדר, וחובת הנתינה הייתה על כל איש ישראל, לדעות מסוימות מגיל עשרים ולדעות מסוימות כבר מגיל שלושה עשרה שנה. לאחר החורבן נותר רק מנהג "זכר למקדש" מתוך ציפייה לבניין המקדש במהרה.

ב. משום כך, כיום כשנותנים את הכסף חובה לומר בפה: "זכר למחצית השקל", לחוש לדעת הגאונים שהכסף יכול להיאסר בהנאה כמו הקדש ואי אפשר יהיה להשתמש בו.

ג. מכיוון שמנהג זה הוא "זכר למקדש" – יש שכתבו להעדיף לתת את הכסף לבתי כנסת או תלמודי תורה, אך יש הסוברים שניתן לייעד את הכסף לכל צורכי הרבים.

ADB