הלכה יומית: י"א חשוון « הקודם | הבא »

הלכות חלה - הפרשת חלה בשבת ויום טוב א'

מתוך הלכות הארץ - חלה

א. הרמ"א בהגהתו לשולחן ערוך, כתב כך: 'נוהגין ללוש כדי שיעור חלה בבית לעשות מהם לחמים לבצוע עליהם בשבת ויום טוב והוא מכבוד שבת ויום טוב...'

 

ב. אין מפרישים חלה בשבת כי בכך 'מתקנים' את העיסה ונחשבים כ'מתקן' או כ'מקדיש'.

 

ג. אין מפרישים חלה ביום טוב מעיסה שנילושה בערב יום טוב, שכן יכול היה להפריש מן העיסה בערב יום טוב. אולם עיסה שנילושה ביום טוב - מותר להפריש ממנה חלה.

 

ד. אם בעלת הבית שכחה להפריש חלה ביום שישי ואין לה חלות (כיכרות לחם) לשבת, יכולה להפריש בין השמשות בברכה. אולם אם היא נזכרה אחר שהדליקה נרות, ואין מי שעוד לא קיבל שבת ויכול להפריש חלה, תפריש בלא ברכה.