הלכה יומית: י"ב אדר א' « הקודם | הבא »

הלכות הארץ - מי חייב בהפרשת תרומות ומעשרות

מתוך הלכות הארץ - תרומות ומעשרות

א. מן התורה, רק החקלאי או המגדל פירות בגינתו חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות, שנאמר 'תבואת זרעך' (דברים יד, כב). אמנם מדרבנן גם הקונה בשוק – חייב.

 

ב. אם בעל הפירות רוצה שמישהו אחר יפריש מפירותיו, הוא יכול למנות אותו לשליחו, ואז יכול השליח להפריש במקומו.צלצורך מינוי השליחות די באמירה: 'תרום עבורי מן הפירות'.

 

ג. האישה יכולה להפריש תרומות ומעשרות מן הפירות שנקנים לצורך הבית. ואפילו הילדים הגדולים או העוזרת יכולים לעשות כן, אם ברור וידוע שבעל הבית או בעלת הבית מעוניינים בכך.

 

ד. חרש שוטה וקטן אינם רשאים להפריש תרומות ומעשרות, ואם הפרישו  -נותרו הפירות  אסורים באיסור טבל.