הלכה יומית: י"ב אלול « הקודם | הבא »

הצטרף לתפילה באיחור, האם נחשב שהתפלל בציבור?

מתוך 'השם רועי' | הרב אוריאל ספז

הרב מרדכי אליהו נשאל על כך וענה שאם יש עשרה שעדיין נמצאים בתפילת העמידה, הרי זה נחשב לתפילה בציבור, כך אמר לי הרב דוד שרים.

 

הרב נבנצל (תשובות אבגדר הלוי עמ' קכג) כותב ששמע בשם החזון איש שאם הציבור בברכה ראשונה נחשב לו כתפילה בציבור, ואם לאו- אז רק אותו חלק שהספיק להתפלל אתם נחשב לו כתפילה בציבור.