הלכה יומית: י"ב שבט « הקודם | הבא »

אין קדושה בכסף כשמוכרים פירות שביעית עם מוצרים נוספים

הרב אהוד אחיטוב- על פי הספר שמיטה יום יום

יש אופנים של מקח וממכר שבהם הכסף אינו נתפס בקדושת השביעית: כשקונים מוצרים שיש בהם קדושת שביעית יחד עם מוצרים שאין בהם קדושת שביעית ומגדירים שהתשלום הוא רק בעבור המוצרים שאין בהם קדושת שביעית. באופן זה המוכר שקיבל את הכסף רשאי להשתמש בו באופן רגיל, ואין בו קדושת שביעית, מכיוון שקנייה כזו נחשבת קנייה בהבלעה, ובקניית פירות שביעית בהבלעה קדושת שביעית אינה חלה על הכסף. אופן זה אפשרי בתנאי שהשווי של החלק היחסי של פירות השביעית הוא קטן מסכום הקנייה הכולל.

ADB

toraland whatsapp