הלכה יומית: י"ג אב « הקודם | הבא »

כשיש זנים שונים מאותו המין, הביעור לפי הזן המאוחר ביותר

הרב אהוד אחיטוב- על פי הספר שמיטה יום יום

יש לקיים את מצות הביעור כאשר כלה היבול האחרון שחנט בשמיטה. פירות שיש להם זנים שונים, שחלקם גדלים עד תקופה מאוחרת וחלקם מסתיימים בתקופה מוקדמת יותר, זמן הביעור של המין כולו ייקבע על פי הזן האפיל שגדל מאוחר יותר.

למשל: בתפוזים ייקבע זמן הביעור על פי זן הוולנסיה, הנקטף רק באביב של השנה השמינית, ורק אז יהיו חייבים לבער את כל זני התפוזים.

זמן הביעור של הענבים הוא רק עם כלות ענבי היין המאחרים להבשיל, הגדלים במקומות גבוהים. זמן הביעור של הלימונים יקבע לפי מועד הכילוי של הלימונים החונטים בגל הפריחה השני (לקראת סוף הקיץ).

ADB

toraland whatsapp