הלכה יומית: י"ג שבט « הקודם | הבא »

המקדש וישראל התורה והארץ, הם נחלתו וקניינו של ה' יתברך

הרב אהוד אחיטוב- על פי הספר שמיטה יום יום

במכילתא (פרשת בשלח) דרשו חז"ל את הפסוקים: "עד יעבור עמך ה' עד יעבור עם זו קנית" – "לפי שכל העולם שלך ואין לך עם אלא ישראל שנאמר עם זו יצרתי לי... יבואו ישראל שנקראו קניין, לארץ שנקראת קניין, ויבנו בית המקדש שהוא קניין, בזכותה של תורה שנקראת קניין לכך נאמר עם זו קנית וכו' בהר נחלתך, בהר שהבטחתנו בו, שנאמר כי בהר קדשי בהר מרום ישראל. ארבעה נקראו נחלה, בית המקדש נקרא נחלה שנאמר בהר נחלתך, ארץ ישראל נקראת נחלה שנאמר בארץ אשר ה' אלקיך נותן לך נחלה, וכן התורה נקראת נחלה שנאמר וממתנה נחליאל, וכן ישראל קרואים נחלה שנאמר ונחלתי ישראל. אמר הקב"ה יבואו ישראל שנקראו נחלה, ויבנו בית המקדש שנקרא נחלה, בזכות התורה שנקראת נחלה לכך נאמר בהר נחלתך".

ADB

toraland whatsapp