הלכה יומית: י"ד חשוון « הקודם | הבא »

הלכות חלה - צירוף עיסות לחיוב חלה א'

מתוך הלכות הארץ - חלה

א. בפרק ה' כתבנו שיש חיוב הפרשת חלה רק כאשר העיסה מכילה 1,666 ק"ג קמח (ובשיעור 1,200 ק"ג – יפריש ללא ברכה). אמנם אם יש לו שתי עיסות או יותר, שבכל אחת מהן אין שיעור, אך בכולן יחד יש שיעור – הרי אלו מצטרפות לחיוב חלה, לפי פירוט ההלכות דלהלן.

 

ב. כשיש עיסות שאין בהן שיעור חיוב חלה, או כאשר באחת יש שיעור ובשנייה אין שיעור – אזי העיסות מצטרפות לפי התנאים שיתבארו להלן, ובלבד שהעיסות עשויות ממיני דגנים דומים, שמותר לצרפם זה לזה. להלן טבלה ובה דיני צירוף המינים זה לזה, בעיסות שאין בהן שיעור חיוב חלה:

 

 

חיטה

שעורה

שיבולת שועל

כוסמין

שיפון

חיטה

מצטרפות

לא מצטרפות

לא מצטרפות

מצטרפים

לא מצטרפים

שעורה

לא מצטרפות

מצטרפות

מצטרפות

מצטרפים

מצטרפים

שיבולת שועל

לא מצטרפות

מצטרפות

מצטרפות

מצטרפות

לא מצטרפות

כוסמין

מצטרפים

מצטרפים

מצטרפים

מצטרפים

מצטרפים

שיפון

לא מצטרפים

מצטרפים

לא מצטרפים

מצטרפים

מצטרפים

 

ג. אך אם מערבים קמח ממינים שונים בעיסה אחת, כל חמשת מיני הדגן מצטרפים לחיוב חלה.