הלכה יומית: כ"א כסלו « הקודם | הבא »

פירות שביעית ניתנו לאכילה לא להפסד ולא לשימוש שאינו מקובל

הרב אהוד אחיטוב- על פי הספר שמיטה יום יום

נאמר בתורה (ויקרא כה, ו): "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה". חז"ל למדו מכך (פסחים נב ע"ב - נג ע"א) שפירות שביעית נִיתנו לאכילה, ואסור לקלקל או להשחית אותם. לפיכך, אסור להפסיד פירות שביעית בידיים, וכן אסור לגרום לפירות שביעית להיות מאוסים בעיני בני אדם, גם אם לא השתנתה צורתם. כמו כן, אסור לעשות בפירות שביעית שימוש החשוב פחות מייעודם המקורי; לעשות שימוש נאות פחות מן המקובל; להאכיל לבהמה או אפילו להכין תרופה ולאכול אותם באכילה גסה.

ADB

toraland whatsapp