הלכה יומית: כ"ב חשוון « הקודם | הבא »

הלכות חלה - הלש עיסה על מנת לחלקה א'

מתוך הלכות הארץ - חלה

א. אדם פרטי שלש עיסה כשיעור, אך מתכוון לחלק את העיסה לכמה אנשים בעודה בצק, באופן שכל אחד מהם יקבל פחות מן הכמות החייבת בחלה – פטור מהפרשת חלה. במקרה שמתכוון לחלק לאנשים לחם או עוגה לאחר האפייה – חייב בחלה.

 

ב. אדם המתכוון לחלק לאנשים עיסות, ובאחת מן העיסות יש שיעור חלה – יפריש ממנה על כל העיסות.  

 

ג. אדם שמכין עיסה שיש בה כשיעור, ואינו מחלק את העיסה לכמה אנשים, אך רוצה לחלק את העיסה לכמה תבניות ולאפות את העיסות (שאין בהן שיעור) בזמנים שונים,  עדיף שייצרף את כל העוגות או הלחמים לאחר האפייה בסל אחד או תחת מפה אחת ויפריש מהם. אבל אם אין אפשרות להניח את כל הלחמים או העוגות בכלי אחד או תחת מפה אחת לאחר האפייה - יפריש מן העיסה עם ברכה.

 

ד. אך אם מכין כמה עיסות שאין בכל אחת מהן כשיעור, ולאחר מכן מוסיף לכל אחת מן העיסות תבלינים ותוספות באופן שטעם כל עיסה שונה לגמרי (לדוגמה – אחת מתוקה ואחת מלוחה) – יש להפריש בלא ברכה, גם אם יש בכל העיסות יחד כשיעור חיוב חלה.