הלכה יומית: כ"ב כסלו « הקודם | הבא »

פירות שביעית קדושים ואסור להשחיתם אפילו בכמות מועטה

הרב אהוד אחיטוב- על פי הספר שמיטה יום יום

פירות הקדושים בקדושת שביעית יש להתייחס אליהם בכבוד ואסור להשחיתם. איסור השחתת פירות שביעית קיים לגבי כל כמות שהיא, ואף בפירות בכמות מועטה יש לנהוג כבוד ולא להשחיתם.

לפיכך, אין לערב דבר מר בפירות שביעית ולגרום שהפירות לא יהיו ראויים לאכילה או שיהיו ראויים רק בדוחק.

ADB

toraland whatsapp