הלכה יומית: כ"ג חשוון « הקודם | הבא »

הלכות חלה - הלש עיסה על מנת לחלקה ב'

מתוך הלכות הארץ - חלה

ה. הפטור של המכין עיסה 'על מנת לחלק' הוא דווקא כשהתכוון לחלקה בשעת לישת העיסה. אך אם עשה עיסה לעצמו ולא התכוון לחלקה, ואחר כך חילק חתיכות מן העיסה לאחרים – חייב בהפרשת חלה.

 

ו. אדם לש עיסה על מנת לחלקה, וחילקה לכמה אנשים, כאמור בסעיף א. גם אם אחר כך אחד האנשים שקיבל עיסה ייצרף אליה עיסה נוספת שאין בה כשיעור הפרשת חלה, באופן שיחד יש בהן כשיעור – מכל מקום פטור מן החלה, כי 'כבר הייתה להם שעת החובה', ונפטרה אותה חתיכת עיסה מן החלה. כמובן שאם יש בעיסה השנייה לבדה שיעור חלה – יפריש ממנה חלה כדין.

 

ז. מאפייה שמכינה עיסה על מנת לחלק את הבצק לכמה אנשים – חייבת להפריש חלה. לדוגמה, מאפייה המוכרת עיסות קפואות באריזות שאין בהן כשיעור, והקונה אופה אותן בביתו – חייבת המאפייה להפריש מעיסות אלו חלה.  

 

ח. מורה או גננת שמכינה עיסה ונותנות לכל תלמיד חתיכת עיסה משלו (שאין בה כשיעור), ואחר כך אופה את כל העיסות בתנור אחד – תפריש המורה או הגננת חלה בלא ברכה. אם כל תלמיד לוקח את עיסתו ואופה אותה בנפרד בביתו – פטורה מן ההפרשה.

 

ט. שני שותפים העושים עיסה אחת על מנת לחלקה ביניהם לאחר אפייה - מצטרפות עיסותיהם לחיוב חלה.