הלכה יומית: כ"ה חשוון « הקודם | הבא »

הלכות חלה - חלה בחו"ל

מתוך הלכות הארץ - חלה

א. אף שחלה היא מצווה התלויה בארץ, יש להפריש גם בחוץ לארץ חלה מן העיסה מדרבנן, 'כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל'.

 

ב. בזמן הזה הפוסקים כשולחן ערוך נוהגים להפריש בחו"ל שתי חלות, אם אין במקומם כוהן קטן או כוהן ש'טבל לקריו'. במקרה זה מפרישים חלה ראשונה בשיעור של 1/48 מן העיסה, וכל כוהן יכול לאכול אותה, וחלה השנייה בשיעור כזית, ונשרפת באש. אם יש שם כוהן קטן או כוהן ש'טבל לקריו' מפרישים רק חלה אחת בשיעור 1/48 ונותנים אותה לכוהנים הנ"ל. האשכנזים מפרישים בכל מקרה רק חלה אחת בשיעור של כזית, ושורפים אותה באש.

 

ג. מי ששכח להפריש חלה מערב שבת או מערב יום טוב, יכול בשבת וביום טוב לאכול את המאפה על מנת שישאיר לבסוף חלק, ואותו יפריש במוצאי שבת או במוצאי יום טוב.