הלכה יומית: כ"ו אלול « הקודם | הבא »

אכל פירות העץ, ופירות משבעת המינים

מתוך 'השם רועי' | הרב אוריאל ספז

במקרה הזה יברך רק מעין שלוש, כי בביטוי "על העץ ועל פרי העץ" פוטר שאר פירות העץ.

וזו לשון השולחן ערוך (או"ח ר"ח, י"ג): "אם אכל פירות מז' המינים ואכל תפוחים, אין צורך לברך על התפוחים בורא נפשות, שגם הם בכלל ברכת על העץ, שגם הם פרי העץ הם".

ADB