הלכה יומית: כ"ז אלול « הקודם | הבא »

לשמוע, לתקוע, על תקיעת, שהחיינו בתקיעות של יום שני

הרב אהוד אחיטוב

נוסח הברכה היא "לשמוע קול שופר", אולם אם בירך "לתקוע בשופר", או "על תקיעת שופר", יצא בדיעבד ואינו צריך לחזור ולברך.

יוצאי ספרד ויוצאי תימן מברכים "שהחיינו" רק ביום הראשון של ראש השנה (כשחל בחול), ואילו יוצאי אשכנז מברכים "שהחיינו" גם לפני התקיעות ביום השני של ראש השנה. למרות זאת גם מנהג יוצאי אשכנז ש"בעל התוקע" לובש בגד חדש ביום השני, לחשוש לדעת הסוברים שאי אפשר לברך "שהחיינו" על התקיעות ביום השני.

"בעל התוקע" צריך לכוון להוציא את השומעים, והשומעים צריכים להתכוון לצאת. ועדיף שיכוון התוקע להוציא את כל מי ששומע את תקיעותיו.

התוקע לאנשים יחידים, או לחולים וכדו' עדיף שיעשה כן אחר התקיעות בציבור, במקרה כזה עדיף שיברך אחד השומעים ולא התוקע.

ADB

toraland whatsapp