הלכה יומית: כ"ח טבת « הקודם | הבא »

הלכות ערלה ונטע רבעי - דיני עציצים - ערלה במשתלות א'

מתוך הלכות הארץ - ערלה

א. חיוב ערלה מתחיל בעת שנוטעים זרע או שתיל של עץ פרי באדמה, שנאמר 'כי תבאו אל הארץ ונטעתם'. אם העץ מצוי בעציץ בתוך גוש אדמה, ויש בעציץ נקב בקוטר 2.5 ס"מ, ואין משטח שמפריד וחוצץ בין העציץ לבין האדמה – נחשב העץ נטוע באדמה.

 

ב. גם אם העציץ מוגבה מעל הקרקע, ואין משטח שמפריד וחוצץ בין הנקב שמצוי בתחתית העציץ לבין הקרקע, נחשב העץ מחובר לקרקע ונטוע באדמה.

 

ג. אם יש משטח שמפריד וחוצץ בין מצע הגידול שבעציץ (אדמה, חול וכדומה) לבין האדמה – נחשב 'עציץ שאינו נקוב', וחייב בערלה מדרבנן. למשל עץ פרי שנטוע בעציץ במרפסת של בית, ומתחת לעציץ צלחת פלסטיק; או עצי פרי במשתלות, המצויים בעציצים שמונחים על יריעת פלסטיק, על משטח של עץ או על בלוקים של אבן – כל אלו גדלים ב'עציץ שאינו נקוב', וחייבים בערלה מדרבנן. לאחר שיסתיים מניין שנות ערלה – מותר יהיה לאכול את הפירות. אך אם מעבירים את העציץ לגינה או נוטעים את העץ באדמה, יש למנות שנות ערלה מחדש, שכן בעת ההעברה מתחייב העץ בערלה מן התורה.

 

ד. עץ פרי שנטוע על גג של בית (פנטהאוז) או אפילו אם הוא נטוע ב'פטיו' בתוך הבית - חייב בערלה מן התורה. אך אם העץ נתון בעציץ המונח על ריצפה של בית – דינו כגדל על משטח מנתק ('עציץ שאינו נקוב'), והוא חייב בערלה רק מדרבנן, וכדלעיל.

ADB