הלכה יומית: כ"ח שבט « הקודם | הבא »

הלכות הארץ - ביאור נוסח ההפרשה ג'

מתוך הלכות הארץ - תרומות ומעשרות

8. המאית שהזכרתי - הרי היא תרומת מעשר.

משפט זה נאמר לגבי המאית הנמצאת בפירות המונחים בצד, שהזכרנו לעיל. בשלב הקודם קבענו שהיא חלק מהמעשר הראשון.  עכשיו אנו קובעים שזו תהיה תרומת המעשר.

 

9. עוד תשע מאיות בצד התחתון של מה שברצוני  לתקן - הרי הן מעשר שני.

משפט זה נאמר לגבי הפירות הנמצאים בחלק התחתון ביותר של  כלל פירות הטבל.  באמירה זו קובעים שתשע המאיות הנמצאות בחלק התחתון הן  מעשר שני. תשע מאיות אלו הן עשירית (= מעשר) מתוך תשעים המאיות שנשארו בפירות לאחר הפרשת  המעשר הראשון.

  

10. ואם הן חייבות במעשר  עני הרי הן מעשר עני.

בשנים ג' ו- ו' למניין שנות שמיטה, שבהן נוהגת מצוות מעשר עני במקום מעשר שני, קובעים שאותן תשע מאיות תהיינה מעשר עני. כדי שהמפריש לא יצטרך לבדוק בכל הפרשה באיזו שנה הפירות  גדלו, או כאשר יש ספק מתי גדלו הפירות, יש לומר משפט זה בכל הפרשה.

 

11. לפני חילול מעשר שני ודאי יש לברך

בזמן הזה, מותר לאכול את הפירות שיועדו למעשר שני רק כאשר מעבירים את קדושתם למטבע. פעולה זו נקראת חילול. חילול מעשר שני הוא מצווה בפני עצמה, ויש לברך לפני עשייתה.